Gasnę

Stary jak czas, zatęchły jak przeszłość, niczym cień zapomnianych cieni gasnę. Radzę się strachu, zimnego jak kamień, co mówią gwiazdy poza krawędzią burzy. Zakute w łańcuch sny, łzawią kryształami pod sztandarami szklanej nadziei w okowach bólu istnienia. Zaczynam się chwilą