Dziwne moce

Nasz świat wściekle się szamocze nie dlatego, że mu nudno dziwne go spowiły moce, choć odnaleźć ich sens  trudno. Żeby tylko nóż przystawić, udowodnić kto jest górą coraz trudniej świat ten strawić, gdy spowity jest cenzurą. Żaden powód do uśmiechu

Urzeczony

Piękno ziemi boskim pięknem, które On dał nam w dzierżawę zachód słońca nad górami, falującą morską trawę. Urzeczony Stwórcy darem, chcę zanurzyć się w miłości, powódź słońca niech wypełni obietnicę dla ludzkości. Nieraz ziemia się zatrzęsie a świat wymknie nam