Clue

Wiersz jest kołem ratunkowym unoszę się dzięki niemu, nie musi być epokowy, ani zgłębiać clue problemu. W każdym słowie moja cząstka, choć ukryta pod płaszczykiem, czasem oliwna gałązka, czasem nie – zwieńczone krzykiem! Walka w ringu zwanym życiem, gdzie zasady