Białe krople

Plastyka wyobraźni, Niewysychalne meandry  pomysłów cugle życia zaprzęgnięte w rończe marzenia. Na szlaku do  śmiejących się  bram szczęścia, białe krople wiersza nie muszą uraczyć każdego, byleby  adresat wyciągnął doń ramiona rozedrgane falą  nadziei zrodzonej z prawdy. Mijający czas ściera ostrość