Białe piękno

Zanurzony w chłodnych 

rozmyślaniach,  

spoglądam na góry,  

w których mieszka Bóg. 

Otulone woalem białe szczyty, 

nakryte niesamowitą czapą, 

ozdobioną cyrkoniami lodu, 

onieśmielająca blaskiem cisza, 

zamknięta w skrzącym się kokonie  

białego piękna. 

Góry,  

eteryczne pejzaże 

malowane pędzlem Stwórcy, 

cudowne obrazy,  

spowite magiczną hostii bielą, 

stoją w milczeniu  

na straży ludzkości 

od dziejów zarania. 

01.02.2009 r. 

Dodaj komentarz