Etap

Każdy dzień
winien być cegiełką
w budowie teraźniejszości,
a zarazem zalążkiem
kładki do przyszłości.

Szczegół nie rzadko
ważniejszy jest od ogółu,
więc warto poświęcić
mu tyle czasu,
ile potrzebuje do pełnego rozkwitu.

Rozmyślania
daleko mogą zaprowadzić ,
choć nie ruszając się nawet o krok,
na długo mogą zalec
tylko na etapie
snucia pięknych teorii,
w intrygującym
stanie nieważkości.

1.02.2013

Dodaj komentarz