Horyzont natury

Jesień ma smak

ziemniaków z ogniska,

czerwieni się owocem jarzębiny

snując nić babiego lata.

Zamyka horyzont

dzikich gęsi kluczem.

Nostalgia się ściele

grubym liści dywanem,

gdzie pan runa Borowik

adoruje leśną poziomkę,

co perli się rosą.

Czas do tyłu daje krok,

zdając się na nieomylny

horoskop natury.

Otulony w gęstą mgłę

z nadzieją wypatruje

ostatnich złotych dni.

08.05.2009

Dodaj komentarz