Myśleniowe życzenie

Bóg to płótno wyprawił

oprawiając je w ramy

ludzkie krzywdy naprawił,

wiedząc, że się kochamy.

Nogi mamy jak z waty,

ale razem stoimy

gdzieś na brzegu tej maty,

w końcu też zwyciężymy.

Myśleniowe życzenie

często siłę ma sprawczą

bywa słów wyzwoleniem

treścią nie pojednawczą.

Szum złośliwych wskazówek,

eksploruje przestrzenie

szkoda zdartych zelówek,

każdy ma przeznaczenie.

To co w dłoni się mieści

może różnej być wagi

wszak zależy od treści,

od pryncypiów, rozwagi.

Marazm cierniem jest w oku,

nawet za kulisami

jeśli sterczeć chcesz z boku

żegnaj się z marzeniami

05.03.2024

Dodaj komentarz