Ogród

Tajemnicy ogrody

są zagadką spowite,

często i bez nagrody

zawsze niepospolite,

Chociaż miewają braki

nie są anonimowe,

żaden z nich byle jaki,

ogród ma swą wymowę.

Daj im obrać kierunek,

niech stanowią o sobie

zieleń to opatrunek

i odpłaci się Tobie.

Impregnując doznania,

nasiąkając  miłością,

każdy dzień bez wahania

w nich uniesiesz z godnością.

Nie chciej być ogrodnikiem

tylko naucz się życia

nie bądź też wykrzyknikiem

ale źródłem do picia.

Ogród ma swego ducha,

gdy nie cierpi z pragnienia

wtedy nadstaw  w nim ucha

usłysz jego marzenia.

03.02.2023

Dodaj komentarz