Praca

Kiedy wpadnie się w wir pracy,
trudniej dbać o zdrowie,
choć poniekąd chce tłumaczyć
nie tylko przysłowie.
Praca ponoć kołacz daje,
i garba niekiedy,
dobrze, jeśli się udaje,
żyć prosto bez biedy.
Byli tacy, co mówili,
„praca czyni wolnym”,
lecz z ludzkości oni drwili,
bądź zatem przezornym.

2.10.2015r.

Dodaj komentarz